Aliance A.N.D.

Vítejte na oficiálních stránkách aliance Angels Never Die

FC

Famiglia Corleone

Téměř na samém počátku vzniku aliance A.N.D. jsme uzavřeli spojenectví s FC, které se za tuto dobu utužilo a úzce spolu spolupracujeme do současnosti. Aliance je to sehraná s velice zkušeným vedením. Jsou nenároční (až na ty embargo body ;)) a častokrát jsme si vzájemně vypomáhali.

Per sempre fedele

 
Pod křídly Andělů...